ABIS Системасы КТМУ Студенттик Бөлүмүнүн кызматы.
 Академикалык Жетекчинин Маалымат Системасы 

Каттоо номериниз жана сыр сөз менен системага кире аласыз. 

 • Каттоо номери жана сыр сөз менен байланыштуу суроолор жана
  системанын ичинде проблемалар боюнча Студенттик Бөлүмгө кайрылыңыз.

 • Сабактын тизмелерин чыгарып алуу үчүн компьютериңизде
  Adobe Acrobat Reader программасы жүктөлгөн болуш керек.

 •  
   .: Колдонуучу кириши

  Каттоо номери:
  Сыр сөз:
   
  Тизмелерди чыгарып алуу үчүн керектүү программаны бул жерден жүктоңүз: Adobe Acrobat  ©1996-2017, Манас Университети Студенттерди Кароо Башкармалыгы Студенттердин маалымат системасы  Суроолор болсо : bilgi.oidb@manas.edu.kgга жазыныз.